AFFÄRSIDÉ

Vi ska erbjuda marknaden högkvalitativa byggnadsarbeten med högt funktionsvärde.

Genom att vara lyhörda för våra kunders behov och värna om en öppen dialog, ska vi med god service skapa långsiktiga kundrelationer. Vi ska arbeta for god lönsamhet både för oss själva och våra kunder.

VERKSAMHETSPOLICY

Vi skall alltid uppfylla våra kunders krav på kvalitet och miljö med omsorg och finess, avseende de tjänster och produkter som vi tillhandahåller. Resultatet av våra uppdrag skall för våra kunder framstå som ett starkt motiv till att göra affärer med oss. Vårt arbete med ständiga förbättringar, att förhindra och förebygga miljöskador, leva upp till vår fastställda miljödeklaration samt att följa gällande lagar, förordningar, föreskrifter och andra krav, är för oss en självklarhet. Nöjda kunder, korta beslutsvägar, trovärdighet, pålitlighet, ärlighet, stort kunnande och egenansvar samt laganda, är grundstenarna i vårt företag.

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Detta innebär att rekrytering, kompetensutveckling, engagemang och motivation, tillsammans med systematiskt arbelsmiljöarbete har högsta prioritet.

VD Mats Wetterlundh